Oficiálni HajekVážení sportovní přátelé, srdečně Vás vítám v Ústí nad Orlicí.

Nové webové stránky www.rieter-atletika.cz oznamují, kolik dnů zbývá do zahájení nové akce. V polovině srpna bude ve sportovním  areálu TJ Jiskra Ústí nad Orlicí zahájen atletický mítink, jehož generálním sponzorem je společnost Rieter CZ, hlavním partnerem město Ústí nad Orlicí a pořadatelem Agentura Vaněk Agency.

Vyjmenováním tří nejdůležitějších partnerů jsem chtěl nepřímo připomenout dlouhotrvající spolupráci, která se téměř pětadvacet let zviditelňovala tenisovým turnajem. Nejprve se jednalo o Rieter Cup (mistrovství ČR mužů a žen) a následně pak o Rieter Open (mezinárodní turnaj mužů kategorie ITF).

Přestože se mítink uskuteční „až“ v polovině měsíce srpna, přípravy na tuto akci začaly již v loňském roce. Iniciátorem byla společnost Rieter CZ, která jako významný podporovatel řady projektů nejen našeho města, ale celého regionu, měla zájem na pokračování spolupráce. Výsledkem společné diskuse je první ročník akce nazvané atletický mítink RIETER 2019. Protože má atletika má v Ústí nad Orlicí dlouhodobou historii, doloženo je její založení v roce 1914(!), jsem přesvědčen, že se jedná o správnou volbu, která může směle navázat na uplynulé úspěšné tenisové roky.

Atletický mítink RIETER 2019 umožní návštěvníkům uvidět vrcholovou atletiku. Navíc se akce koná v termínu tradiční Staročeské ústecké pouti a svým doprovodným programem se také stává akcí sportovně-společenskou. Všechny uvedené skutečnosti jsou nejlepší pozvánkou do Ústí nad Orlicí – za sportem, zábavou a společenským setkáním.

Vážení (nejen) sportovní přátelé, srdečně Vás zvu na víkendový Atletický mítink RIETER 2019 a těším se s Vámi na viděnou!

Petr Hájek      

starosta města Ústí nad Orlicí