Oficiálni HajekVážení sportovní přátelé, srdečně Vás vítám v Ústí nad Orlicí.

Nové webové stránky www.rieter-atletika.cz oznamují, kolik dnů zbývá do zahájení nové akce. V polovině srpna bude ve sportovním  areálu TJ Jiskra Ústí nad Orlicí zahájen atletický mítink, jehož generálním sponzorem je společnost Rieter CZ, hlavním partnerem město Ústí nad Orlicí a pořadatelem Agentura Vaněk Agency.

Vyjmenováním tří nejdůležitějších partnerů jsem chtěl nepřímo připomenout dlouhotrvající spolupráci, která se téměř pětadvacet let zviditelňovala tenisovým turnajem. Nejprve se jednalo o Rieter Cup (mistrovství ČR mužů a žen) a následně pak o Rieter Open (mezinárodní turnaj mužů kategorie ITF).

Přestože se mítink uskuteční „až“ v polovině měsíce srpna, přípravy na tuto akci začaly již v loňském roce. Iniciátorem byla společnost Rieter CZ, která jako významný podporovatel řady projektů nejen našeho města, ale celého regionu, měla zájem na pokračování spolupráce. Výsledkem společné diskuse je první ročník akce nazvané atletický mítink RIETER 2019. Protože má atletika má v Ústí nad Orlicí dlouhodobou historii, doloženo je její založení v roce 1914(!), jsem přesvědčen, že se jedná o správnou volbu, která může směle navázat na uplynulé úspěšné tenisové roky.

Atletický mítink RIETER 2019 umožní návštěvníkům uvidět vrcholovou atletiku. Navíc se akce koná v termínu tradiční Staročeské ústecké pouti a svým doprovodným programem se také stává akcí sportovně-společenskou. Všechny uvedené skutečnosti jsou nejlepší pozvánkou do Ústí nad Orlicí – za sportem, zábavou a společenským setkáním.

Vážení (nejen) sportovní přátelé, srdečně Vás zvu na víkendový Atletický mítink RIETER 2019 a těším se s Vámi na viděnou!

Petr Hájek      

starosta města Ústí nad Orlicí

hejtman netolickyVážení sportovní přátelé.

V našem Pardubickém kraji se každoročně koná celá řada tradičních sportovních klání, soutěží, závodů či turnajů s regionálním, celostátním, ale také mezinárodním věhlasem.
Také město Ústí nad Orlicí dlouhodobě žije sportem a já jsem za to velice rád. Dlouhá léta jsme se setkávali v rámci tenisového turnaje, který se těšil podpoře města a kraje, ale především společnosti RIETER, která mu propůjčila své jméno. Společnosti chci touto cestou poděkovat, protože je příkladem hodným následování. Připomínám, že kromě sportovních či kulturních aktivit dlouhodobě podporuje také Orlickoústeckou nemocnici.
V letošním roce se poprvé setkáváme v rámci jiného sportovního odvětví. Je jím královna sportu, atletika. Na sportovní mapě našeho regionu se objevil nový atletický mítink, který nese právě jméno společnosti RIETER. Pevně věřím, že letošním rokem zakládáme novou a úspěšnou tradici. Věřím, že se Ústí nad Orlicí stane místem, kam se s radostí budou vydávat a měřit své síly špičkoví čeští atleti, mezi kterými budou čeští reprezentanti a třeba i potenciální mistři světa nebo olympijští vítězové.
Chci na tomto místě poděkovat organizátorům za jejich práci a popřát všem sportovcům co nejlepší výkony. Věřím, že se do našeho kraje budou rádi vracet.

Martin Netolický
hejtman Pardubického kraje

Jan Lustyk detail 800px 1Vážení příznivci atletiky.

Společnost Rieter CZ si v letošním roce připomíná 25. výročí od úspěšné privatizace se švýcarským koncernem Rieter. Po tříleté úspěšné restrukturalizaci jsme kromě byznysu samozřejmě uvažovali také o naší zodpovědnosti k regionu, kde působíme. Stanovili jsme si pilíře, do kterých budeme přispívat. V oblasti kultury je to na prvním místě mezinárodní Kocianova houslová soutěž. V sociální oblasti dlouhodobě podporujeme Orlickoústeckou nemocnici.
V oblasti sportu byl dlouhých čtyřiadvacet let základním pilířem tenis. Celkem dvacetkrát se hrálo v Ústí nad Orlicí mistrovství České republiky mužů a žen, čtyřikrát mezinárodní turnaj mužů kategorie ITF. Změna pravidel v loňském roce a též určitá setrvačnost, která se v tenise objevila, nás společně s panem Vladimírem Vaňkem vedla ke změně. Tak trochu symbolicky k ní dochází v době 25. výročí novodobé historie naší firmy.
Volba padla na královnu sportu, atletiku. Rozhodli jsme se podpořit atletický mítink RIETER, na kterém bychom rádi přivítali špičkové české atlety.
Věřím, že mítink přiláká na atletický stadion v Ústí nad Orlicí diváky, který přeji příjemné sportovní zážitky.

Jan Lustyk
generální ředitel Rieter CZ s.r.o.